Prípojky, DRZ realizované cez SPP a.s. (hradí SPP)

Postup krokov pri realizácii prípojky, alebo domovej regulačnej zostavy prostredníctvom SPP a.s.:

* UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV: 

    Realizácia prostredníctvom SPP a.s.,(hradí SPP a.s.) sa týka zákazníkov, ktorí uzatvorili zmluvu o pripojení  do

    30.06.2011!

    Po tomto dátume (t.j. zmluvy uzatvorené od 01.07.2011) si realizáciu hradí žiadateľ  - postup č. 2 ,,realizácia

    ako samoplatca"