Služby zákazníkom

Zemné práce

• zemné a výkopové práce stavebnými mechanizmami

• terénne úpravy 

• doprava a preprava stavebných materiálov nákladným vozidlom

• prenájom strojov a mechanizmov

Betonárske a asfaltérske práce

• výstavba a rekonštrukcia cestných komunikácií, opravy výtlkov, chodníkov a parkovísk

• pokládka zámkovej dlažby

• iné betonárske práce

Predaj Kameniva

Naša spoločnosť ponúka na predaj prírodné ťažené kamenivo a zeminu

Objednávky prosíme zasielať na mail markogas@markogas.sk

Alebo na adresu spoločnosti MARKO GAS,s.r.o.

Miesto odberu : štrkovňa Šoporňa

Kontakt:  

0908/128 661 

0917/164 710 

Cenník

Prenájom dopravného značenia

DOPRAVNÉ ZNAČKY, DOPRAVA A PRENÁJOM:

• prenájom dočasného dopravného značenia cestných komunikácií a prekážok na ceste

STAVEBNÁ ČINNOSŤ:

• výstavba vysokotlakových plynovodov (VTL)

• výstavba stredotlakových plynovodov (STL)

• výstavba nízkotlakových plynovodov (NTL)

• montáž plynových prípojok 

• montáž domových regulačných zostáv (DRZ) 

• rekonštrukcie plynovodov

• plynofikácia priemyselných objektov a objektov občianskej vybavenosti

• prekládky plynárenských zariadení

• výstavba inžinierskych sietí

Pri realizácii celej stavby firma sama zabezpečuje: projektovú dokumentáciu, vytyčovanie inžinierskych sietí, dodávku, zemné práce, montáž, revízie plynový zariadení, geodetické zameranie.

Ceny sú určované individuálne, podľa rozsahu zákazky.