Plynofikácia - Zemné a výkopové práce - Líniové stavby

História spoločnosti MARKO GAS, s. r. o., siaha až do roku 1992, kedy bratia Markovci podnikali ako fyzické osoby v oblasti plynárenstva a stavebníctva. Svojou činnosťou sa stala spoľahlivým partnerom viacerých organizácií vrátane Slovenského plynárenského priemyslu a.s.

Firma Marko Gas s. r. o., sa stala nástupníckou organizáciou fyzických osôb v roku 2002. Spoločnosť bola jedna z prvých na trhu s poskytovaním služieb a prác v oblasti plynofikácie. 

Hlavným predmetom činnosti firmy:

Marko Gas s.r.o. je spoločnosť, ktorej hlavnou výhodou sú dlhoročné skúsenosti na trhu v oblasti budovania plynofikácie a ostatných líniových  stavieb. Spoločnosť zamestnáva tých najlepších odborníkov, ktorých neustále vzdeláva,  aby zákazníkom a investorom, mohla poskytnúť čo najprofesionálnejšie vykonanú prácu.